Công ty cổ phần phát triển nhân lực Coma tổ chức bộ máy chuyên trách bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bao gồm:

1. Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

2. Phòng khai thác thị trường ngoài nước

3. Phòng tuyển chọn lao động 

4. Phòng quản lý lao động ngoài nước và hỗ trợ lao động về nước.

5. Phòng tài chính - kế toán. 

Sơ đồ tổ chức bộ máy hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Danh sách nhân viên nghiệp vụ tại công ty: Download Tại đây
——

Thông tin người đại diện theo pháp luật của COMA HR
Họ và tên: NGUYỄN HẢI CƯỜNG
Chức danh: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty. 

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: