Người nước ngoài quá hạn chủ động ra đầu thú sẽ giảm nhẹ mức phạt và hình thức xử phạt bắt đầu từ ngày hôm nay! 即日起,逾期外來人口自行到案「從寬論處」!

Thứ Mon,
13/02/2023
Đăng bởi Công ty cổ phần phát triển nhân lực Coma

Người nước ngoài quá hạn chủ động ra đầu thú sẽ giảm nhẹ mức phạt và hình thức xử phạt bắt đầu từ ngày hôm nay! 即日起,逾期外來人口自行到案「從寬論處」!

Sở Di dân triển khai chuyên án "Mở rộng đầu thú đối với người nước ngoài quá hạn ở lại (cưu trú)" từ ngày 1 tháng 2 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Trong thời gian này, khi người nước ngoài quá hạn chủ động ra đầu thú, sẽ không bị tạm giam, chỉ nộp mức tiền phạt thấp là 2000 Đài tệ, và không bị cấm tái nhập cảnh Đài Loan. Hy vọng thông qua phát động chuyên án này có thể khuyến khích người nước ngoài quá hạn cư trú tự nguyện đầu thú.

移民署於2023年2月1日至6月30日止,推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」,專案期間「自行到案」者,「從寬」論處,採取免收容、繳最低逾期罰鍰2千元,並且不管制禁止入國期間等措施,鼓勵逾期停(居)留外來人口自行到案。

Sở Di dân nhấn mạnh dự thảo sửa đổi một số điều khoản của Luật Xuất nhập cảnh và Nhập cư đã chuyển đến Viện Lập pháp để phê duyệt. Trong đó, để phòng ngừa, ngăn chặn vấn đề người nước ngoài ở Đài Loan quá thời hạn, tăng nặng mức phạt từ 2.000 Đài tệ-10.000 Đài tệ lên 30.000 Đài tệ-150.000 Đài tệ, đồng thời kéo dài thời hạn cấm nhập cảnh từ tối đa 3 năm lên 10 năm. Sở Di dân cũng kêu gọi người dân đã gặp và biết đối phương là người quá hạn cư trú, thì khuyến khích người ấy nên chủ động ra đầu thú.

移民署強調,入出國及移民法部分條文修正草案日前已送立法院審查;其中,為防杜外國人逾期滯留我國,針對逾期的罰鍰,從現行2千元到1萬元,加重為3萬元到15萬元,且管制來臺期間自最高3年改為最高10年。呼籲民眾如果有認識在臺逾期停(居)留的外來人口,能夠鼓勵當事人把握機會在加重逾期罰鍰及管制前,趕快出面自行到案。

Sở Di dân đã thiết lập đường dây tư vấn miễn phí về chuyên án này là 0800-024-881 (ByeBye) và cung cấp dịch vụ đa ngôn ngữ. Người dân và người nước ngoài quá hạn cưu trú có thể thông qua đường dây này để hiểu thêm thông tin về chuyên án này.

此外,移民署設置本專案免付費諮詢專線0800-024-881(ByeBye),提供多國語言服務,民眾及逾期停(居)留外來人口也可以利用該專線諮詢自行到案相關訊息。

Ý kiến của bạn
popup

Số lượng:

Tổng tiền: